Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Centrum Dialogu

Projekt "Centrum Dialogu"

Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Dialogu. Obiekt ma służyć poprawie jakości kształcenia, rozwoju i unowocześniania infrastruktury edukacyjno – wychowawczej. Budynek Centrum Dialogu zostanie zlokalizowany przy placu Frelichowskiego 1 w Toruniu. W budynku znajdzie się dwukondygnacyjna sala konferencyjna oraz biblioteka, magazyny książek i czasopism, część mieszkalna dla prelegentów, sala wielofunkcyjna i małe salki konferencyjne.

Budynek będzie przyczyniał się do poprawy infrastruktury edukacyjnej regionu poprzez pomoc dla studentów. Biblioteka Centrum będzie mogła jednocześnie obsłużyć 100 osób, w bibliotece dostępność do zbiorów będzie bezpośrednia, poprzez umieszczenie praktycznie całego księgozbioru  w wolnym dostępnie. Projekt wzoruje się na bibliotekach amerykańskich. Miejsce studium znajdzie się w hali bibliotecznej. Jedynie najstarsze książki będą w zbiorze udostępnianym przez pracowników biblioteki. Będzie to biblioteka naukowa.

Trzon tej biblioteki stanowić będą istniejące zbiory Biblioteki Diecezjalnej liczące aktualnie 90 000 woluminów. Z jej zasobów zostanie wyodrębniona część ściśle naukowa, natomiast literatura i książki popularno-naukowe zostaną w dotychczasowej siedzibie biblioteki. Pojemność nowych pomieszczeń bibliotecznych jest obliczona na ok. 180 000 woluminów. Centrum od strony dydaktycznej będzie naturalnym zapleczem dla Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i Wydziału Teologicznego.

Prace przy budowie Centrum Dialogu rozpoczęły się jesienią 2010, ich zakończenie planowane jest na koniec 2011 r. (faktycznie ukończone w maju 2012 r.). Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Opracowano na podstawie broszury: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury, wydanej przez Urząd Marszałkowski


Centrum Dialogu 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń