W dniach 1-12 lipca biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

W dniach 13 lipca - 25 sierpnia biblioteka będzie zamknięta.

W dniach 26 sierpnia - 20 września biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

Seminaria o ochronie środowiska

Logo SIMPStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Sekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, organizuje w Centrum Dialogu cykl bezpłatnych szkoleń oraz seminariów na tematy związane z ochroną środowiska. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki przede wszystkim poprzez popularyzowanie osiągnięć naukowych i technicznych, szczególnie w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Seminaria będą odbywały się raz w miesiącu, w piątki godzinach 1430- 1630. Aktualnie zaplanowane są następujące tematy:

24.05.2013 - Odnawialne źródła energii szansą dla rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21.06.2013 - Odpady i biomasa - problemy i możliwości wykorzystania w sposób przyjazny środowisku.

19.07.2013 - Rozwój przemysłu na obszarach Natura 2000 - możliwości, ograniczenia i wyzwania.

Seminaria te mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani problematyką ochrony środowiska. Daty i tematy kolejnych spotkań zostaną podane w późniejszym terminie. Serdecznie zapraszamy.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń