Współpraca z Programem Promocji Dużej Rodziny

Kino duża rodzinaCentrum Dialogu zawarło porozumienie o współpracy z Fundacją "Nadzieja dla Rodzin" która jest operatorem Programu Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem” prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia. Włączamy się w ten sposób w realizację tego programu poprzez udostępnianie naszych auli na potrzeby spotkań organizowanych przez Fundację dla dużych rodzin.

Pierwsze wydarzenie w ramach współpracy odbyło się w sobotę, 18 stycznia 2013 r. Była to projekcja filmu familijnego - Mała Księżniczka z 1939 r. w ramach "kina dużej rodziny". Spotkanie zgromadziło ponad 80 osób.