Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

Seminarium Odnowy w Duchu ŚwiętymW okresie od grudnia 2014 do lutego 2015 r., w kolejne poniedziałki, w centrum Dialogu będą odbywać się spotkania w ramach Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Są one organizowane przez wspólnotę Posłanie z parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

 

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym wyrosło na bazie ogólnoświatowego zrywu duchowego, który w drugiej połowie XX wieku doprowadził we wszystkich wielkich Kościołach chrześcijańskich do utworzenia grup modlitewnych.

Seminarium to propozycja rekolekcji, poprzez które Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Jest skierowane do osób pragnących odnaleźć Boga w konkrecie swojego życia, jest zaproszeniem do zaangażowania się w służbę Kościołowi. Jest wdrożeniem w pełnię bycia chrześcijaninem.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń