W dniach 1-12 lipca biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

W dniach 13 lipca - 25 sierpnia biblioteka będzie zamknięta.

W dniach 26 sierpnia - 20 września biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

Konferencja: Przemoc wobec kobiety w Biblii?

Przemoc wobec kobiety w BibliiKatedry Biblistyki Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu serdecznie zaprasza na majową konferencję biblijną z cyklu „Czytając Biblię", pt. „Przemoc wobec kobiety w Biblii (?)”. W myśl idei organizatorów ma być odpowiedzią na często pojawiające się pytania dotyczące szacunku wobec kobiet i dzieci w świetle Słowa Bożego. Konferencja odbędzie się 14 maja 2015 w Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Plan sympozjum:

9:00 Rozpoczęcie konferencji

09:10 Barbara Strzałkowska: „Przemoc wobec kobiety w świetle przepisów Tory?”

09:40 Sławomir Stasiak: „Czy ustrój patriarchalny mógł sprzyjać przemocy wobec kobiety?”

10:05 pytania i dyskusja

10:20 przerwa na kawę

10:40 Weronika Orel: „Czy przemoc z ręki kobiety jest usprawiedliwiona? (Sdz 4,17-23)”

11:10 Wojciech Pikor: „Przemoc domowa w Księdze Ezechiela?”

11:40 pytania i dyskusja

12:00 przerwa na kawę

12:15 Judyta Pudełko: „Od idealizacji do pogardy – obraz kobiety w Księdze Syracha”

12:40 Paweł Podeszwa: „‘Obroń mnie przed moim przeciwnikiem’ (Łk 18,3). Status wdowy w Opus Luc.”

13.05 pytania i dyskusja

13:20 Podsumowanie i zakończenie    


 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń