Rada katechetyczna

W sobotę 22 października 2016 r. odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie Diecezjalnej Rady Katechetycznej.

Podczas spotkania omówiono tematykę bieżącego roku duszpasterskiego oraz aktualne tematy związane z katechezą w diecezji.