Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Konkurs plastyczny o Olędrach

W piątek 25 listopada o godz. 16:30 odbędzie się w Centrum Dialogu podsumowanie konkursu plastycznego: Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa, przede wszystkim z rejonów w których było obecne przez wieki osadnictwo Olęderskie. Konkurs miał służyć popularyzacja dziedzictwa kulturowego osadnictwa "olęderskiego".

Olędrzy byli osadnikami przybyłymi z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, którzy w XVI-XVII wieku osiedlali się na zalewowych terenach Prus Królewskich wzdłuż Wisły i jej dopływów. Posiadali oni umiejętność melioracji i gospodarowania na terenach zalewowych przyczyniając się do ich wykorzystania rolniczego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO. Jest on współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ambasady Królestwa Niderlandów.

Zdjęcia z gali konkursowej »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń