Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Sesja z okazji Jubileuszu Diecezji Toruńskiej

Jubileusz Diecezji ToruńskiejW uroczystość Zwiastowania Pańskiego diecezja toruńska będzie świętować swój jubileusz 25 lecia istnienia.

Jednym z wydarzeń towarzyszących świętowaniu będzie sesja naukowa organizowana w Centrum Dialogu w czwartek 23 marca 2017 pt. "Pierwszy Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość". Podczas sympozjum odbędzie się także promocja książki o Diecezji Toruńskiej.

Serdecznie zapraszamy.

Plan:

Godz. 10.00 - Otwarcie Sympozjum

Godz. 10.15-10.45 - Michał Białkowski: Posoborowe projekty reformy struktur kościelnych w Polsce w latach 60 i 70 XX wieku


Godz. 10.45-11.15 - Ks. Paweł Borowski: 25 lat diecezji toruńskiej- kalendarium

Przerwa kawowa

Godz. 11.45-12.15 - Ks. Dariusz Kotecki: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Godz. 12.15-12.45 - Dk. Waldemar Rozynkowski: Diakonat stały w diecezji toruńskiej- o początkach diakonatu stałego w Polsce

Dyskusja

Promocja książki: Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i przyszłość 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń