Linki do stron bibliotecznych

A) Biblioteki polskie

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Biblioteka KUL

Biblioteka UKSW

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Biblioteka i bazy danych "Ignatianum" w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu


B) Centralne Biblioteki Zagraniczne

Biblioteka Watykańska

Biblioteka Kongresu

Biblioteka Brytyjska

Francuska Biblioteka Narodowa