W dniach 25-29 VI biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-16.00.

Od 1 VII do 13 VII biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-14.00.

Od 16 VII do 17 VIII biblioteka będzie zamknięta.

Nowości

Popularne

Rekolekcje dla Gimnazjum i Liceum Akademickiego

W dniach 10-11 marca 2014 r. w auli Centrum Dialogu swoje rekolekcje przeżywali uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Rekolekcje te zorganizował o. Grzegorz Dobroczyński SJ, katecheta w GiLA, a prowadziła ekipa ewangelizacyjna ze Wspólnoty Jednego Ducha z Siedlec.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2013 r.

1. Opis działalności

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem działalności Centrum. Poświęcony był promowaniu Centrum, by zaistniało w świadomości różnych środowisk Torunia i okolic. Mimo tak krótkiego czasu działalności odbyło się w jego murach wiele sympozjów i konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym (Fides et actio) i krajowym (m.in. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Sympozjum Biblistów Polskich, ogólnopolski zjazd patrologów, sympozjum o duchowości Dalekiego Wschodu). Udało się podjąć stałą współpracę kilkoma podmiotami z terenu województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, bydgoski oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu) które korzystały z sal konferencyjnych w Centrum Dialogu, na potrzeby organizowanych przez siebie spotkań. Regularnie gościliśmy także różne ruchy i wspólnoty z terenu diecezji.

Promocji Centrum służyło także utworzenie fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Biblioteka.Diecezjalna.i.Centrum.Dialogu który do końca 2013 r. zdobył 110 stałych fanów, a posty budzące największe zainteresowanie były czytane przez ponad 500 osób.

13 maja 2013 r. zawarto porozumienie z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzięki temu porozumieniu nasze zbiory są prezentowane w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich. Pośrednim efektem porozumienia było rozwinięcie wypożyczeń międzybibliotecznych, gdyż bibliotekarze z innych bibliotek, poszukując rzadko dostępnych pozycji, znajdują je w naszych zbiorach.

Więcej…

 

Projekcja filmu "Ostatnie wezwanie"

Ostatnie wezwanie - film Lecha DokowiczaStudenci wydziału teologii zorganizowali w Centrum Dialogu autorską projekcję filmu p. Lecha Dokowicza pt. "Ostatnie wezwanie" - 6 marca (czwartek) o godzinie 18.00. Szczegóły jak w linku.

Główną bohaterką filmu jest Matka Boża ukazana przez perspektywę objawień mających miejsce w Medjugorie. Projekcja filmu zgromadziła ok. 150 osób, głównie studentów.

 

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli

W dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek) o godz.17.30 w  Centrum Dialogu odbędą się kolejne konsultacje metodyczne dla nauczycieli organizowane przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. W programie przewidziano:

  1. Wprowadzenie do filmu z nakreśleniem aspektów etyczno- dydaktycznych.
  2. ”Wszechnica filmowa” – zapraszamy na kolejną projekcję filmu. Tym razem bohaterką jest młoda mężatka, która w tragicznych okolicznościach traci męża i otrzymuje propozycję wspólnego zamieszkania z obcym mężczyzną.
  3. Panel dyskusyjny dot. tematyki filmu poprowadzony przez dr E. Sozańską

Serdecznie zapraszamy.

 

Skupienie Domowego Kościoła

Domowy KościółW dniach 22 -23 lutego 2014 r. gościliśmy w Centrum Dialogu animatorów z Domowego Kościoła na kolejnej serii dni skupienia. W spotkaniach brało udział 17 rodzin, w sobotę sami małżonkowie, a w niedziele również dzieci. Dla uczestników był to czas by pogłębić swoją animatorską formację. Konferencje, spotkania w kręgach, a całość przepojona modlitwą, to skuteczna droga, by animatorska służba przynosiła Boże owoce. Była to także okazja by zapoznać się ze zbiorami bibliotecznymi znajdującymi się w Centrum.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń