Nowości

Popularne

Rady Diecezjalne

W sobotę 17 V 2014 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się wiosenne wspólne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele stałych lektorów i stałych akolitów naszej diecezji. W sumie w spotkaniu wzięło kilkadziesiąt osób, głównie świeckich, z całej diecezji.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa z Liturgii Godzin. Następnie ks. bp Andrzej Suski podzielił się z zebranymi refleksją ze spotkania biskupów z Polski z papieżem Franciszkiem, które miało miejsce na początku lutego tegoż roku w Watykanie.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej Waldemar Furmanek omówił przygotowania Marszu dla Życia i Rodziny, który w tym roku przejdzie ulicami aż czterech miast naszej diecezji: Torunia, Grudziądza, Brodnicy oraz Działdowa. Tegoroczne marsze w obronie życia i rodziny odbędą się głównie w dniu 1 czerwca, w sumie w przeszło 100 miastach całej Polski.

Więcej…

 

Międzydiecezjalna Konferencja Akcji Katolickiej

Akcja KatolickaMiędzydiecezjalna konferencja Akcji Katolickiej zatutułowana  „Świętość powołaniem chrześcijańskim” odbyła się 17 maja 2014 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II. Organizatorem był Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Konferencję rozpoczęła prelekcja ks. prof. Jana Perszona nt.: „Kryteria prawdziwości chrześcijaństwa”. Ks. Profesor mówił o chrześcijaństwie, którego istotą jest żywa Osoba Boska, Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus.

Więcej…

 

Wiara i kultura. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja.

Wiara i kulturaStało się już zwyczajem, że w okresie wiosennym Wydział Teologiczny UMK organizuje w Centrum Dialogu międzynarodowe konferencje poświęcone aktualnym wyzwaniom, przed jakimi staje człowiek wiary. Są one okazją do głębszej refleksji w gronie specjalistów nie tylko z Polski, ale także z zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii.

Tegoroczny temat rozważań i dyskusji oscylował wokół kwestii związanych z wiarą i kulturą, stąd tytuł sympozjum: „Fides et cultura: kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja”. Czy i w jaki sposób religia chrześcijańska inspiruje sztukę współczesną? W jaki sposób w ciągu dziejów układały się te relacje, jakie wydały owoce i jak mogą się one kształtować w naszych czasach? Z jednej strony słyszymy w mediach o obrazoburczych prowokacjach (w filmie, teatrze, fotografii) obecnych w niektórych nurtach sztuki, a z drugiej uzmysławiamy sobie, że kultura jest naturalną formą wyrazu wiary. Kultura jest ważna dla chrześcijanina, bo uczy go zdolności przekraczania tego, co zastane, aby uchwycić się i poznać to, co duchowe.

Więcej…

 

Dzień skupienia dla katechetów

Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej organizuje w sobotę 12 kwietnia w Centrum Dialogu dzień skupienia dla katechetów dekanatów toruńskich.

W programie przewidziano:

1. nabożeństwo pokutne i możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania;
2. Msza św. w intencjach katechetów i ich rodzin;

Więcej…

 

Finał konkursu wiedzy o wielkich Polakach

Konkurs wiedzy o wielkich PolakachCentrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowało 3 kwietnia 2014 r. w Centrum Dialogu galę wręczenia nagród dla finalistów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Tematem konkursu było życie i działalność Jana Pawła II (15 lat od wizyty w województwie kujawsko-pomorskim) i księdza Jerzego Popiełuszki (30. rocznica uprowadzenia księdza, które miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) oraz rola Kościoła w Polsce w latach 1920 – 2011.

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń