Do 17 VIII biblioteka będzie zamknięta.

Od 20 VIII do 14 IX biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-14.00.

Nowości

Popularne

Biblioteki cyfrowe

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - projekt Uniwersytetu Gdańskiego; arcydzieła literatury polskiej; kultura i literatura Pomorza Gdańskiego; przewodnik literacki; poradnia literacka.

Staropolska On-line - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, przekłady, wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

Opoka czytelnia - biblioteka wirtualna serwisu katolickiego Opoka - ok. 5 tys. tekstów z teologii, filozofii i innych nauk.

Księgozbiór wirtualny federacji FIDES - Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny, dziedzictwa kulturowego, regionalia i muzykalia.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa - MBC gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski, zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji. W wyborze udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - KPBC jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Pragnie udostępnić w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Chce w ten sposób zaprezentować dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - FBC jest etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

Poprawiony (czwartek, 07 stycznia 2016 08:43)

 

Międzydiecezjalna konferencja Akcji Katolickiej

Akcja KatolickaW sobotę 18 maja 2013 r. Centrum Dialogu gościło członków i sympatyków Akcji Katolickiej na międzydiecezjalnej konferencji pt. "Wiara i czyn".

Relacja z konferencji zamieszczona na stronie Akcji Katolickiej:

18 maja w Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się konferencja międzydiecezjalna z udziałem zaproszonych gości z diecezji bydgoskiej, kaliskiej i warmińskiej. Po przywitaniu uczestników konferencji przez prezes Zarządu DIAK Lidię Gliwę, głos zabrał diecezjalny asystent kościelny ks. dr hab. Wiesław Łużyński, który przywołał słowa bł. Jana Pawła II mówiące o syntezie kultury i wiary oraz o tym, że wiara musi być zauważana w etosie życia społecznego. Przypomniał, że religia jest elementem dynamizującym kulturę i że wartości Ewangelii legły u podstaw chrześcijańskiej kultury Europy, o czym obecnie wiele osób stara się zapominać.

Poprawiony (wtorek, 28 maja 2013 13:56)

Więcej…

 

Sources chrétiennes

Sources chrétiennesSources chrétiennes (z fr. Źródła chrześcijańskie), to seria wydawnicza publikująca dwujęzyczny zbiór tekstów patrystycznych i wczesnośredniowiecznych. Wydawnictwo zostało zapoczątkowane w Lyonie w 1943 r. przez jezuitów: Jean Danielou, Claude Mondéserta i Henri de Lubaca.

Obecnie kolejne tomy serii są przygotowywane przez Instytut Źródeł Chrześcijańskich (Institut des Sources Chrétiennes) i wydawane w Paryżu przez wydawnictwo Les Editions du Cerf.

Zostało wydanych ponad 500 dzieł autorów greckich i łacińskich. Dzieła innych wschodnich pisarzy chrześcijańskich (np. ormiańskich czy syryjskich) zostały opublikowane tylko w tłumaczeniu. Wśród greckich autorów są publikowane dzieła Orygenesa, Klemensa Aleksandryjskiego, Atanazego z Aleksandrii, Ojców kapadockich (Bazyli Wielki, Grzegorz Teolog, Grzegorz z Nyssy), Jana Chryzostoma, Cyryla z Aleksandrii, Teodoreta z Cyru, Tertuliana, Cypriana, Hilarego z Poitiers, Ambrożego z Mediolanu, Grzegorza Wielkiego, a także teksty czołowych autorów średniowiecznych, takich jak Bernarda z Clairvaux czy Symeona Nowego Teologa.

Więcej…

 

Konferencja dla nauczycieli

OperonW dniu 15 maja 2013 r. wydawnictwo pedagogiczne Operon organizuje w Centrum Dialogu konferencję dla nauczycieli na temat: "Stres i wypalenie zawodowe". Spotkanie będzie prowadził psycholog Jarosław Paralusz - absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poprawiony (sobota, 11 maja 2013 11:17)

Więcej…

 

Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie

Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie, wyd. Fernand Cabrol, Henri Leclercq, Paris 1907- 1953

Dictionnaire d'archeologie Chretienne et de liturgieSłownik archeologii chrześcijańskiej i liturgii jest kolejnym cennym dziełem encyklopedycznym, znajdującym się w zbiorach naszej biblioteki. Zawarte w nim hasła obejmują okres od początku chrześcijaństwa aż do IX wieku włącznie. Dotyczy nie tylko archeologii i liturgii w ścisłym znaczeniu, ale dotyka też historii i chrześcijaństwa w tym okresie. Mimo iż poszczególne tomy zostały wydane 60-100 lat temu, wciąż jest przydatny, ze względu na odniesienia do źródeł.
Tematy związane z archeologią koncentrują się wokół życia i zwyczajów pierwszych chrześcijan, architektury i sztuki starożytnej, ikonografii, symboliki epigrafiki, sfragistyki i numizmatyki w ich relacji do starożytności chrześcijańskiej. Tematy związane z liturgią dotyczą formuł, gestów modlitewnych, tekstów i dokumentów liturgicznych, badań porównawczych nad rytami liturgicznymi, ksiąg i formuł liturgicznych.
Szczególną cechą słownika jest fakt, iż opiera się on na bezpośredniej analizie źródeł.
Wydawanie słownika rozpoczął Jan Besse, opat klasztoru benedyktynów w Farnborough w Anglii, ale większość haseł w słowniku opracował francuski benedyktyn Henri Leclercq.

Poprawiony (niedziela, 16 października 2016 06:33)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń