Dnia 2 maja Biblioteka będzie nieczynna.

Nowości

Popularne

Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

W sobotę 19 listopada odbędzie się w Centrum Dialogu Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Plan spotkania:

Modlitwa

1. Ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich oraz stałe posługi w Diecezji Toruńskiej - 25 lat Diecezji Toruńskiej

2. Program na nowy rok duszpasterski Kościoła w Polsce.

3. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej „Kotwica”.

4. Co dzieje się po aborcji? Jak my możemy na to odpowiedzieć?

5. Orszak Trzech Króli.

6. Propozycje do kalendarium diecezjalnego na 2017 rok.

7. Komunikaty, wolne wnioski.

Modlitwa

 

XXII Colloquia Torunensia - Przestrzeń sumienia w życiu publicznym

W dniach 18-19 listopada 2016 r. odbędą się XXII Colloquia Torunensia. Ich tegoroczny temat to "Przestrzeń sumienia w życiu publicznym". W piątek 18 listopada będzie miała miejsce zamknięta dyskusja ekspertów i zaproszonych gości. Odbędzie się ona w Centrum Dialogu. W sobotę 19 listopada o 10.30
w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbędzie się debata publiczna otwarta dla wszystkich mieszkańców Torunia.

W tym roku uczestnikami debaty będą:
prof. Bogdan Chazan – lekarz
prof. Monika Płatek – prawnik  
prof. Ewa Podrez – etyk
ks. prof. Alfred Wierzbicki – etyk
prof. Jan Hertrich – Woleński – prawnik, filozof
oraz prof. Ryszard Wiśniewski jako  moderator dyskusji.

Poprawiony (poniedziałek, 14 listopada 2016 08:39)

 

Sesja naukowa o zespole klasztornym dominikanów w Toruniu

Kościół Dominikanów w ToruniuW dniach 17-18 listopada 2016 r. będziemy gościć w Centrum Dialogu kolejną konferencję z cyklu "Dzieje i skarby kościołów toruńskich" organizowaną przez toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Cykl konferencji dotyczących świątyń Torunia oraz seria publikacji materiałów pokonferencyjnych w istotny sposób przyczyniły się do poszerzenia stanu wiedzy na temat sztuki i dziejów miasta. Najbliższa sesja będzie poświęcona gotyckiemu zespołowi klasztornemu dominikanów w Toruniu wraz z jego świątynią pod wezwaniem św. Mikołaja. Kościół św. Mikołaja był największą budowlą toruńskiego Nowego Miasta w okresie średniowiecza. I chociaż mury klasztornego założenia architektonicznego i świątyni zostały rozebrane w pierwszej połowie XIX stulecia, to relikty fundamentów oraz zachowane elementy wyposażenia i wystroju wnętrza pozostają przedmiotem badań archeologów, historyków, historyków sztuki i kulturoznawców.

17 listopada – I DZIEŃ

10.00-10.15     Otwarcie obrad

10.15-10.40     Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Badania archeologiczne kościoła oraz części północnej klasztoru wraz z korytem Strugi

10.40-11.05    Jakub Adamski, Kościół Dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie

11.05-11.30     Liliana Krantz-Domasłowska, Średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu, konteksty bliższe i dalsze

11.30-11.55     Elżbieta Pilecka, Casus detalu architektonicznego kościoła toruńskich dominikanów a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej

Więcej…

 

Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL

W dniach 16-17 listopada 2016 roku będziemy gościć międzynarodową Konferencję naukową dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski pt. "Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL". Jest ona organizowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Chrzest Polski to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Z wydarzeniem tym łączy się ściśle ostateczne ukształtowanie się polskiej państwowości, a także wkroczenie naszych przodków w obręb chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej. Tysiąc lat później, w okresie komunistycznych rządów w Polsce, narzucona siłą władza wypowiedziała wojnę chrześcijaństwu, Kościołowi i polskim tradycjom narodowym. Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów funkcjonowania Kościoła w Polsce w latach 1944-1990. Referaty będą dotyczyć zarówno życia wewnętrznego Kościoła, jak i relacji państwo-Kościół, rozmaitych metod prześladowania chrześcijaństwa i jego wyznawców, struktur odpowiedzialnych za owe prześladowania, roli Kościoła we wspieraniu oporu społecznego przeciwko totalitarnej władzy.

Serdecznie zapraszamy.

Program

Dzień I : 16 listopada 2016 r.

Sesja Inauguracyjna:

8.30-9.00, Rejestracja uczestników

9.00-9.15, Przywitanie gości i uczestników

9.15-10.00, Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Wojciech Polak, (WPiSM UMK), Kościół katolicki w PRL w obronie wiary, tradycji narodowej i podmiotowości społeczeństwa polskiego

Sesja I

10.15-10.30, dr Agnieszka Kobus, Ingerencja władz państwowych w proces rozwoju administracji terytorialnej Kościoła gdańskiego w okresie powojennym.

10.30-10.45,  dr Mariusz Krzysztofiński, Abp Ignacy Tokarczuk wobec wydarzeń 1989 r.

10.45-11.00, dr Przemysław Ruchlewski (ECS), Wybrane sylwetki księży tajnych współpracowników w diecezji chełmińskiej

11.00-11.15, dr Jakub Kufel (ECS), Postrewizjoniści wobec Kościoła katolickiego w latach 1976 - 1980

11.15-11.30,   dr Sylwia Galij-Skarbińska, (WPiSM UMK), Działania Służby Bezpieczeństwa wobec młodzieży skupionej wokół duszpasterstwa akademickiego w Toruniu w latach siedemdziesiątych XX wieku (na przykładzie wybranych spraw operacyjnych).

11.30-12.00, Dyskusja

12.00-12.15,  Przerwa kawowa

Więcej…

 

Otwarte seminarium teologiczno-filozoficzne

Alvin PlantigaKlasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi - taki będzie temat kolejnego spotkania w ramach otwartego seminarium teologiczno-filozoficznego. Prelegenci to prof. Tomasz Szarek (UG) oraz dr Michał Zembrzuski (UKSW).

Miejsce i termin: środa 16 listopada 2016r. godz. 18:00 w Centrum Dialogu.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń