Nowości

Popularne

Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa

W środę 12 grudnia zostały przeprowadzone w Centrum Dialogu wojewódzkie Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa to jeden z kluczowych etapów prac nad dokumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi cykl  16 konferencji regionalnych, podczas których dokument jest konsultowany z przedstawicielami województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Poprawiony (czwartek, 13 grudnia 2012 11:06)

Więcej…

 

Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym

W sobotę 8 grudnia 2012 r. swoje spotkanie formacyjne w Centrum Dialogu mieli członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z terenu diecezji toruńskiej. Konferencję formacyjną na temat Uczucia a życie duchowe wygłosił ks. dr Artur Szymczyk. W spotkaniu uczestniczyło ok. 90 osób.

Poprawiony (wtorek, 29 lipca 2014 15:34)

 

Wieczór piosenki turystycznej

Chłodne i pochmurne jesienne wieczory sprzyjają przywołaniu wspomnień o słonecznych wakacjach. Dobrą okazją ku temu był wieczór piosenki turystycznej zorganizowany w Centrum Dialogu 29 listopada 2012 r. Inicjatorem i pomysłodawcą wieczoru był ks. Sławomir Witkowski, ojciec duchowny toruńskiego seminarium, a zarazem zapalony turysta. Organizacji wieczoru podjęli się studenci z samorządu studenckiego Wydziału Teologicznego UMK.

Poprawiony (sobota, 08 grudnia 2012 08:16)

Więcej…

 

Nabytki XI 2012

Książki zakupione przez Bibliotekę w listopadzie 2012 r.:

  1. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012
  2. Atlas miejsc biblijnych, Warszawa 2012
  3. P. Evdokimov, Prawosławna wizja teologii moralnej. Bóg w życiu ludzi, Kraków 2012
  4. M. Hattstein, P. Delius, Islam. Historia - architektura - sztuka, Warszawa 2012
  5. Z. Grocholewski, Refleksje na temat prawa, Kraków 2012
  6. G. Ravasi, Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii, Kraków 2012
  7. B. Forte, Fundamenty wiary. Przewodnik życia chrześcijańskiego, Kraków 2012
  8. Księga sędziów, tłum. Cylkow Izaak, Kraków 2012
  9. Pash Boaz Rabin, Błogosławieństwa i krótkie modlitwy, Kraków 2012

Poprawiony (piątek, 23 listopada 2012 20:31)

Więcej…

 

Własność intelektualna w przestrzeni publicznej - XVIII Colloquia Torunensia

Colloquia TorunensiaPołowa listopada to tradycyjny już termin debat znanych jako Colloquia Torunensia. Tegoroczne spotkania, odbywające się w dniach 16-17 XI 2012 r. dotyczyły własności intelektualnej w przestrzeni publicznej. Organizatorzy ujęli główny dylemat w dwóch przeciwstawionych sobie hasłach: Nie ograniczaj dostępu do dóbr kultury! - Nie kradnij! Streszczają one główne stanowiska w toczącej się dyskusji społecznej która, jak pamiętamy, zaowocowała masowymi protestami w sprawie umowy ACTA.

Pierwszą częścią spotkania była zamknięta dyskusja w gronie ekspertów mająca zarysować obraz problemów, postaw i racji w sporze o ochronę własności intelektualnej. Odbyła się ona w Centrum Dialogu w piątek, 16 XI 2012 r. Ze strony organizatorów debaty uczestniczyli w niej bp. Andrzej Suski, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prorektor UMK prof. Beata Przyborowska. Dyskusję prowadził filozof prof. Ryszard Wiśniewski.

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń