W dniach 1-12 lipca biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

W dniach 13 lipca - 25 sierpnia biblioteka będzie zamknięta.

W dniach 26 sierpnia - 20 września biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-15.00.

Umowa z biblioteką UMK

W dniu 10 grudnia 2010 r. została zawarta umowa o współpracy między Biblioteką Diecezjalną a Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu w zakresie obsługi systemu bibliotecznego HORIZON. Na mocy umowy Biblioteka Diecezjalna będzie korzystała ze stosowanego na UMK bibliotecznego systemu komputerowego. Po wprowadzeniu umowy w życie wszystkie nowe książki będą katalogowane już w tym systemie, w formacie zgodnym z najnowszymi światowymi standardami bibliotecznymi, a katalog naszej biblioteki będzie dostępny on-line.

Dotychczasowy katalog tworzony w systemie bibliotecznym MAK BN i dostępny w komputerach znajdujących się w naszej bibliotece, będzie skonwertowany do standardu USMARC i zaimportowany do Horizona. Aktualnie nad konwersją pracuje już informatyk specjalizujący się w programach bibliotecznych. Jednocześnie katalogowanie nowych pozycji będzie uproszczone, gdyż wiele rekordów bibliograficznych można będzie pobrać z NUKAT-u (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny).

Pierwsi pracownicy naszej biblioteki przeszli już na UMK podstawowe szkolenie w zakresie obsługi nowego systemu oraz obowiązujących w nim zasad katalogowania, kolejne osoby odbędą takie przeszkolenia już po nowym roku.

Wszystkie książki zostaną także stopniowo zaopatrzone w kody kreskowe i etykiety wolnego dostępu, co umożliwi z czasem automatyzacje wypożyczeń, a także nanoszenie do dostępnego w sieci katalogu informacji o dostępności lub wypożyczeniu konkretnej pozycji.

Ufamy, że wprowadzane zmiany ułatwią naszym czytelnikom korzystanie z naszych zbiorów i przyczynią się do znaczącego unowocześnienia Biblioteki Diecezjalnej.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń