Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Biblioteka

Biblioteka Diecezjalna im. ks. Stanisława Kujota jest agendą diecezjalną i podlega Biskupowi Toruńskiemu. Powołana została dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 16 sierpnia 1995 r.

Siedziba Biblioteki znajdowała się od chwili utworzenia się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, przez co pełni również funkcję Biblioteki Seminaryjnej.

Księgozbiór Biblioteki początkowo składał się głównie z darów przekazanych na mocy testamentu, kolekcji księży z naszej Diecezji oraz darów od osób świeckich. Dość szybko dokonano selekcji i określono profil gromadzonych zbiorów – wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu filozofii, teologii i innych dyscyplin kościelnych. Zgodnie z tym zakresem zaczęto zakupywać nowe pozycje (co roku kupowanych jest ok. 800 książek) oraz podjęto stałą prenumeratę kilkunastu periodyków teologicznych. Wcześniejsze zbiory są systematycznie uzupełniane o pozycje przekazywane z prywatnego księgozbioru ks. bpa Andrzeja Suskiego, a także dary otrzymane z Belgii dzięki pośrednictwu ks. prof. Marka Starowieyskiego oraz z Rzymu przy wsparciu ks. Sławomira Odera. Będą tworzyć razem znaczy zasób pozycji polskich i obcojęzycznych dotyczących różnych działów religioznawstwa i teologii.

 

Biblioteka przez kilka lat zajmowała kilka pomieszczeń w bocznym skrzydle seminarium. Miała wówczas do dyspozycji 730 m2, w tym 600 m2 to magazyny z wydzielonymi miejscami pracy, niewielkie archiwum, pokój bibliotekarzy i ksero. Natomiast na pozostałych 130 m2 rozlokowano czytelnię z 30-ma stanowiskami pracy i wypożyczalnię.

W 2012 r. Biblioteka przeniosła się do znacznie obszerniejszego i nowoczesnego gmachu Centrum Dialogu, w starych pomieszczeniach została jedynie część magazynów. Księgozbiór Biblioteki Diecezjalnej liczy ponad 90 tys. woluminów w tym ponad 200 tytułów czasopism, z czego 30 tys. znajduje się w wolnym dostępie w czytelniach rozlokowanych na 2 piętrach. Biblioteka dysponuje obecnie 100 miejscami dla czytelników w tym 18 wyposażonymi w komputery z dostępem do internetu.

Zbiory biblioteczne od 1999 r. były katalogowane w systemie MAK przygotowanym przez Bibliotekę Narodową. Od 2011 r. biblioteka pracuje w programie Horizon firmy SirsiDynix, i kataloguje swoje książki bazie wspólnej z Biblioteką UMK. W 2013 r. podpisaliśmy umowę z NUKAT-em - centralnym katalogiem polskich bibliotek akademickich. Większość opisów bibliograficznych pozyskujemy aktualnie z NUKAT-u, zaś nasze zbiory są widoczne w tej centralnej bazie.

Czytelnia Biblioteki w starej siedzibie w Seminarium

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń