Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Otwarcie Centrum Dialogu

W sobotę 6 października 2012 r. odbyła się inauguracja działalności Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu. W uroczystości tej brali udział liczni przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, naukowcy i duchowieństwo.

Zebranych gości przywitał ks. prof. Dariusz Zagórski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, który przypomniał, między innymi, jak powstawała idea budowy Centrum Dialogu. Obchody trzechsetnej rocznicy Colloquium charitativum przeżywane w 1995 r. stały się impulsem do corocznych debat poświęconych dialogowi nazwanych przez analogię Colloquia Torunensia. Debaty organizowane wspólnie przez miasto Toruń, diecezję  toruńską, Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaowocowały myślą o budowie Centrum Dialogu, w którym owe spotkania oraz regularne studia nad dialogiem mogłyby się odbywać.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście: Jan Wyrowiński - wicemarszałek senatu RP, Ewa Mes - wojewoda kujawsko-pomorski, Piotr Całbecki – marszałek województwa, Michał Zaleski – prezydent Toruniu i Marian Frąckiewicz – przewodniczący Rady Miasta Torunia.

Otwarcie Centrum stało się zarazem okazją do tego, by podjąć dialog. Dokonało się to w wystąpieniach dwóch hierarchów kościelnych – bpa Jeremiasza z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ordynariusza wrocławskiego i szczecińskiego oraz rzymskokatolickiego metropolity białostockiego, bpa Edwarda Ozorowskiego. Przypomnieli oni trudne współistnienie prawosławnych i katolików na ziemiach polskich w historii oraz pokazali problemy przed jakimi stoi dialog ekumeniczny. Zgodnie podkreślali także znaczenie bezprecedensowego przesłania podpisanego niedawno przez patriarchę Cyryla i abpa J. Michalika.

Biskup toruński Andrzej Suski podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum Dialogu, przypominając przy okazji słowa Jana Pawła II wygłoszone w 1999 r. podczas jego wizyty w Toruniu: „Znany też jest Toruń z podejmowanych w ciągu historii wysiłków na rzecz pokoju. To właśnie tu doszło do dwukrotnego zawarcia traktatów pokojowych, które otrzymały w historii miano Pokoju Toruńskiego. W tym mieście również miało miejsce spotkanie przedstawicieli katolików, luteranów i kalwinistów z całej Europy, które otrzymało nazwę Colloquium Charitativum, czyli Rozmowa Braterska.”

Poświęcenie gmachu zostało dokonane w duchu dialogu – zarówno przez hierarchów katolickich, jak i biskupa prawosławnego. Symboliczną wstęgę przecinali wspólnie: marszałek województwa Piotr Całbecki, prezydent miasta Michał Zaleski, rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz inż. arch. Andrzej Ryczek, twórca architektonicznej wizji gmachu Centrum Dialogu.

Otwarciu Centrum towarzyszyła okolicznościowa wystawa starodruków, wśród których zaprezentowano m.in. pierwsze wydanie Biblii Wujka z 1599 r., ilustrowany manuskrypt z 1528 r., komentarz do Ewangelii Marcina Lutra z 1743 r. czy wydany w języku hebrajskim tekst Księgi Psalmów z 1738 r.

Budowa Centrum Dialogu została wsparta z funduszy UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków gminy miasta Toruń.

 


 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń