Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-16.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Sympozjum z okazji 15 - lecia Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

W dniu 9 czerwca 2016 r. gościliśmy sympozjum naukowe z okazji 15-lecia działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej im. ks. Alfonsa Mańkowskiego.

Relacja i zdjęcia z sympozjum »

Porządek obchodów:

9.00 - Msza Święta w Kaplicy WSD

Sympozjum w Centrum Dialogu

11:00-11:20 - dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK: Specyficzne problemy opracowania archiwaliów kościelnych w świetle literatury

11:20-11:40 - dr hab. Tomasz Nowicki, KUL: Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem parafialnym i służbą kościelną w okresie nowożytnym (na przykładzie diecezji włocławskiej)

11:40-12:00 - ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański, UWM: Podstawy prawne funkcjonowania archiwów kościelnych

 

12:00-12:20 - ks. dr hab. Robert Romuald Kufel, AD w Zielonej Górze: O Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze słów kilka

12:20-12:40 - mgr Mateusz Zmudziński, AAD DT: Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej (2001-2016). Historia i perspektywy na przyszłość

12:40-13:00 - Przerwa kawowa

13:20-13:40 - prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, UMK: Problematyka konserwatorska zbiorów archiwalnych

13:40-14:00 - Marlena Borycka, Rafał Białkowski, dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis, UMK: Audyt  konserwatorski krokiem do świadomej profilaktyki na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

14:00-14:20 - dr Joanna Karbowska Berent, UMK: Zagrożenia biologiczne dla książek i archiwaliów na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

14:40-15:00 - Dyskusja

15:00-16:00 - Zwiedzanie Archiwum

16:00 - Bankiet w Centrum Dialogu

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń